1505 Alto dos Pinheiros / Tupi

Neobus Mega Plus, Mercedes-Benz OF-1721 BT5, Progresso 20671 PYB5686

Neobus Mega Plus, Mercedes-Benz OF-1721 BT5, Progresso 20669 PYB5693

Neobus Mega Plus, Mercedes-Benz OF-1721 BT5, Progresso 20673, PYB5680

Anúncios

615 Ceu Azul B / Estação Pampulha

Marcopolo Torino, mercedes-Benz OF-1722M, Milênio 10447, HIM1067

Marcopolo Torino, mercedes-Benz OF-1722M, Milênio 10447, HIM1067

Marcopolo Torino, mercedes-Benz OF-1722M, Milênio 10447, HIM1067

S63 Circular Venda Nova

Neobus Thunder +, Agrale MA 9.2, Suplementar 904, QOD4739

Neobus Thunder +, Agrale MA 9.2, Suplementar 904, QOD4739

301 Estação Diamante / Novo Santa Cecília

Caio Apache S22, Mercedes-Benz OF-1722M, Via Oeste 30062, HBZ2141

719 Estação Pampulha / Floramar

Caio Apache Vip IV, Mercedes-Benz OF-1724L BT5, A.O Floramar 11011, QNK6032

Caio Apache Vip IV, Mercedes-Benz OF-1724L BT5, A.O Floramar 11011, QNK6032

S55 Santa Mônica / Minas Shopping

Volare W9 Fly, Agrale, Suplementar 902, QOA2497

Volare W9 Fly, Agrale, Suplementar 866, oxb4547

Estação Pampulha / Piratininga

Marcopolo Torino, Mercedes-Benz OF-1722M, Milênio 10514, HIZ9568

Marcopolo Torino, Mercedes-Benz OF-1722M, Milênio 10376

%d bloggers like this: